Tionól ShnaG 2023

Posted on

SNaG 2023 – Comórtas  – An Glaoch!

Cathain Déardaoin 16 Márta 9.30-2.30 Cé: Rang  agus Tuistí na Gaelscoile – Crannchur um pháistí a roghnú

Ranganna????

Duaiseanna Uibheacha Cásca

Rialacha: Gaeilge a labhairt ar an bhfón agus an seanfhocal a chríochnú!

Script le múineadh sa bhaile

An-Glaoch

 

 

https://www.google.com/amp/s/www.joe.ie/amp/movies-tv/paul-mescal-viral-irish-language-skills-late-late-show-769049

Seachtain na Gaeilge 2023 GSCD

Amhrán na Míosa Feabhra 2023 & Paidir na Míosa

Seachtain na Gaeilge 2019 – Moladh 2 – Cluiche an Téacs

 

 

Seachtain na Gaeilge 2022


Tionól – SNAG 2023

Posted on

9.15-9.50 Ranganna 6 sa halla (MTF le Múinteoirí Ranga 6 ag pleanáil le chéile)

9.50-10.20 Rang 2 (Múinteoirí Ranga ag pleanáil le chéile.)

 

11.05-11.30 Rang 1 sa halla (Múinteoirí ag pleanáil le chéile)

 

11.30 Rang 4 ( Múinteoirí ag pleanáil leis an MTF)

11.55-12.25 Ranganna 3 ( Múinteoirí ag pleanáil leis an MTF)

 1-1.25 Naíonáin Mhóra I Rang Jenny ( Múinteoirí ag pleanáil le chéile)

1.45-2.10 Rang 5 ( Múinteoirí ag pleanáil leis an MTF)

Halla réidh don chór anocht.


Seachtain na Gaeilge 2023 GSCD

Posted on
 1. ComórtaisComórtas Ealaíne 1 RiachtanachSpriocdháta 09.03 Téama – An focail is fearr liom sa Ghaeilge – A4 nó A3 – SNAG Comórtais iontacha le duaiseanna den scoth – iarraimid ar gach rang páirt a ghlacadh san chomórtas ealaíne ach ta go leor leor eile ann, raidio, filíócht, blagáil srl. https://snag.ie/comortais/comortais-oige/

  An t-eolas ar fad ann agus spriocdháta 31 Márta – bheadh orthu dul sa phost don 28 Márta  – Aoine 24ú le bheith istigh.

  Comórtas Ealaíne 2 Riachtanach – SNAG Caitríona i gceannas – comórtas SNAG Seanfhocail Dáta iontrála 16 Márta 

   

  Seanfhocail éagsúla do gach rang leibhéal.
  Comórtas 3 Roghnach https://sultnasollan.ie/wp-content/uploads/2023/02/Comortas-Ealaine-rialacha-2023.pdf

  Caithfidh sibh na pictiúir a thabhaitr dom don Luan 6 Márta. GRMA

 2. Amhráin 2023

 

 1. Bram Stoker -Laoch LitearthachtSonia O Sullivan – Laoch Spóirt

  Gráinne Mhaol – Laoch Stairiúil

  Elizabeth O Farrell – Laoch ón Éirí Amach 

  Joseph Spud Murphy- Laoch Ghnó

 • Eunice – Ticéid ghlasa – ag leanúint leo go dti an Cháisc–  Mol an Óige agus tiocfaidh sí – labhair leis na páistí faoin nGaeilge.

Eunice  – Bailiúchán 1 10.03 – Duais an tseachtain dár gcionn

Bailiúchán 2 24.03 -duais an tseachtain dár gcionn

— Duaiseanna – Bricfeasta ar scoil!

 

 • Déirdre – Tráth na gCeist 

https://snag.ie/imeachtai-agus-acmhainni/tnagc/

 

 

 

 

Saor in aisce do SNAG CEOL le Dabbledoo

https://dabbledoo.com/p/seachtain-na-gaeilge?coupon_code=EMAIL&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz–YDRV1CzcBBQ0OLMxjJf96GOUz_z9Y49rkLzZsqWDfdapT7_V29GzFST0_zYLZUZrumXs39AHeKfVJdLtocFMPFmX2i6Q60cP4EwFto0F3yO3GEqM&_hsmi=247208629&utm_content=247208629&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=c6c4ab39-c68b-41c3-bdbf-94d339fd34d3%7Cc0306ce2-1974-463d-a027-442d9e8c6cec

Acmhainní https://rangniamh.edublogs.org/2023/02/16/seachtain-na-gaeilge-2023/

 

Amhráin SNAG 2023


Amhráin SNAG 2023

Posted on

Chorus:
Dilín ó deamhas ó deamhas
Dilín ó deamhas ó dí
Dilín ó deamhas ó deamhas ó deamhas ó
Dilín ó deamhas ó dí

Cuirfead mo rún chun suain,
Cuirfead mo rún ‘na luí,
Cuirfead mo rún chun suain go ciúin,
Le dilín ó deamhas ó dí.

Chorus

Is buachaill maith súiste súist’
Is buachaill maith súiste Páid,
Is buachaill maith súiste súiste súist’
Is cailín deas túirn’ í Cáit.

Chorus

Is buachaill aniar aniar,
Is buachaill aniar an fear,
Is buachaill aniar aniar aniar,
‘S is cailín ón sliabh a bhean.

Chorus

Caithimid suas is suas é,
Caithimid suas an páiste,
Caithimid suas is suas is suas é,
‘S tiocfaidh sé ‘nuas amárach.

 

 

Óró ‘Sé do bheatha ‘bhaile,Óró ‘Sé do bheatha ‘bhaile,Óró ‘Sé do bheatha ‘bhaile,Anois ar theacht an tsamhraidh!
Óró ‘Sé do bheatha ‘bhaile,Óró ‘Sé do bheatha ‘bhaile,Óró ‘Sé do bheatha ‘bhaile,Anois ar theacht an tsamhraidh!
‘Sé do bheatha a bhean ba léanmhar,B’ é ár gcreach tú bheith i ngéibhinn,Do dhúiche bhreá i seilibh meirleach…Is tú díolta leis na Gallaibh!
Tá Gráinne Mhaol ag teacht thar sáile,Óglaigh armtha léi mar gharda,Gaeil iad féin is ní Gaill ná Spáinnigh…Is cuirfidh siad ruaig ar Ghallaibh!
A bhuí le Rí na bhFeart go bhfeiceann,Muna mbíonn beo ina dhiaidh ach seachtain,Gráinne Mhaol is míle gaiscíoch…Ag fógairt fáin ar Ghallaibh!


Tabhair aire duit féin Carghas 2023 – Daoine Fásta

Posted on

 

The Armful by Robert Frost

An tSeirbhís Cúnaimh d’Fhostaithe i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna aitheanta Folláine le chéile anseo don fhoireann ar fad.

https://wellbeingtogether.spectrum.life/wellbeing/235

Seachtain Mheabhair Shláinte – 5 cheardlann

Cúrsa 7 lá saor in aisce le Moira Geary

 

 

 

 

Tabhair aire duit féin

 

Éiríonn trioblóidí an tsaoil rómhór dúinn in amanna.

Agus cuireann sin isteach ar na daoine thart timpeall orainn.

Agus is minic gur féidir le páistí atá tinn nó tuirseach an scéal a dhéanamh níos measa.

Má tá an duine fásta faoi strus, mothaíonn páistí an strus sin.

Ní féidir le daoine fásta an t-aire is fearr a thabhairt do na páistí muna dtugann siad aire dóibh féin.

Moltar:

 • Am a bheith agat duit féin;
 • Suim a choinneáil i rudaí taobh amuigh den bhaile/den obair;
 • Tacaíocht a lorg ó ghaolta agus cairde agus ó Fholláine le chéile;
 • Sosanna a ghlacadh nuair is féidir agus nuair atá sos de dhíth; agus
 • Aire a thabhairt do do chuid sláinte féin.

Faigh comhairle agus tacaíocht. Ní éiríonn le duine ar bith rudaí a fháil i gceart i gcónaí. Cuidíonn comhrá le cairde/dúinne proifisiúnta le strus a bhainistiú.

Déan cinnte de go mbíonn comhluadar agat,

Má éiríonn rudaí rodheacair, fan socair agus glac sos.

Má tá buairimh an tsaoil ag iarraidh rómhór duit cuir gach rud. ar leathathaobh le deis a thabhairt duit féin anáil a tharraingt agus do chuid smaointe a bhailiú le chéile.

Smaoinigh siar ar a tharla agus cad gur féidir a dhéanamh le nach dtarlóidh sé arís.

Nuair atá tú socraithe suigh síos, is féidir comhrá le daoine eile faoi cad tá ar siúl agus cad é atá tú chun déanamh faoi.

Pé rud a tharlaíonn, déan cinnte go bhfuil a fhios agat féin go bhfuil grá ag daoine duit, fiú nuair a bhíonn rudaí dúshlánach agus deacair.

Más é iompar nó éilimh  a bhíonn mar údar ag na fadhabanna, tá sé tábhacht go leanfar le struchtúir saol.

Chomh tábhacht agus atá struchtúr, in amanna is gá bheith solúbtha.

Nuair a bhímid solúbtha, foghlaimíonn an daoine eile bheith solúbtha.

Curtha in oiriúint ó ábhar Teanga Tí

Buíochas le Teanga Tí https://www.teangati.ie/avada_portfolio/tabhair-aire-duit-fein/

Aireachas as Gaeilge – 6 nod fiúntach don cholainn agus don intinn

 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p0965xgg

https://www.bbc.co.uk/programmes/p07rn9z0

https://www.bbc.co.uk/programmes/p07trzxn

 

Póstaeir Cártaí Suaimhnis do Dhéagóirí sa tsraith seo: OTB.ie –

 • Ní hionann smaointe agus fíricí
 • Duine geanúil is ea thú
 • Bíodh grá agat duit féin ar dtús
 • Ní mhairfidh seo
 • Bí cineálta
 • Déan an rud a chreideann tú atá ceart
 • Níl aon duine cosúil leat agus sin do shárchumhacht
 • Is féidir leat tosú arís i ngach nóiméad
 • Níl ann ach an t-am i láthair
 • Ná déan aon rud ach anáil a tharraingt

 


Seachtain na Gaeilge 2023

Posted on

Home

 

Acmhainní

Seachtain na Gaeilge acmhainní iontacha Scoilnet

Frásaí na Seachtaine 2023

Buíochas le Tairseach Cogg

SNAG buíochas le MsNiamhBrady

Acmhainní don Ghaeilge

Comórtais, drámaíocht, imeachtaí, amhráin, ceol, cuairteoirí, rince, stair agus go leor eile ag tarlú i nGaelscoil Chill Dara i Mí an Mhárta 2023.

Acmhainní iontacha don Ghaeilge

Seanfhocail Frásaí Nathanna

 

Seachtain na Gaeilge padlet

 

 

Téama An Ghaeilge raibh amuigh den Ghaelscoil 2023.

Amhrán na Míosa 1

Dílín ó deamhas

Amhrán na Míosa 2

Amhrán na Seachtaine 11.03.2019 Óró sé do bheatha ‘bhaileSkip to toolbar